Mój Prąd 5.0, nowe dotacje do fotowoltaiki 2023

Kolejny nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0 rozpocznie się od kwietnia 2023 r. Minister Anna Moskwa ogłosiła rozpoczęcie jego wdrażania 19 marca 2023.

Wysokość możliwych dotacji w nowym programie Mój Prąd 5.0 może wynieść do 58 tys. złotych, przy spełnieniu kilku warunków. Jest to kwota maksymalna dotacji mój prąd, jaka będzie dostępna.

Dla potencjalnych zainteresowanych ważnym jest, że w nowym programie Mój Prąd 5.0  mają nastąpić dalsze rozszerzenia, nie tylko na fotowoltaikę, magazyny energii czy systemy sterowania ogrzewaniem, ale też zostanie rozszerzony na powietrzne i gruntowe pompy ciepła  oraz kolektory słoneczne do ogrzewania wody. (uwaga: kolektor słoneczny to nie to samo co panele słoneczne!)

Rozszerzenie katalogu beneficjentów w nowej edycji Mój Prąd 5.0

W programie Mój Prąd 5.0 będzie rozszerzony również katalog beneficjentów jacy będą mogli ubiegać się o nową dotację. Posiadanie pieców węglowym lub na drewno nie będzie  już blokowało możliwości uzyskania dotacji z 5 edycji programu Mój Prąd. 

Jednym słowem, niezależnie od tego czy dziś nasz dom ogrzewany jest gazem, pelletem, od kwietnia 2023 będzie można dokonać remontu i inwestycji w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła z dofinansowaniem w programie mój prąd. Pozwolą one w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej domu.

Dalsze szczegóły przedstawimy po opublikowaniu ich przez stosowne Agendy Rządowe zajmujące się programem Mój Prąd.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że 22.04.2023 r. o godz. 9.00 uruchomiony zostanie piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5).

 

W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

– Rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w nisko emisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”:

  • przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja do 6 tys. zł;
  • jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;
  • przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
  • Przy poszerzeniu inwestycji :
  • o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
  • o magazyn energii – do 16 tys. zł;
  • o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;
  • a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

 Program „Mój Prąd” już od roku 2019kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja kolejnej edycji Programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz wychodzi na przeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-piata-edycja-programu-moj-prad

ENERGIAPV.WAW.PL

KONTAKT
Tel: +48 600 460 640
mail: kontakt@energiapv.waw.pl
Website: energiapv.waw.pl
 

Warszawa – Marki, 05-270
ul. Małachowskiego 1

Urządzenia fotowoltaiczne marek Longi Solar, JaSolar, FoxESS, Growatt, Ferroli, Hyundai, Panasonic, Daikin, Kasai, Solis, inne.

OFERTA SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Magazyny energii
Dotacje i finansowanie fotowoltaiki

CO OZNACZA SKRÓT PV?
Jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics – pv). Moduły pv czy ogniwa pv oznaczają moduły fotowoltaiczne.