Rachunek za prąd EON

 1. Otrzymujesz dwa typy faktur: fakturę rozliczeniową oznaczoną jako „Rozliczenie” oraz dokument rozliczeniowy oznaczony jako „Prognoza zużycia”.
  • Konto umowy to indywidualny numer przypisany do danej umowy. Podaj go w przypadku kontaktu z E.ON, pomoże to nam szybciej załatwić Twoją sprawę.
  • Partner handlowy natomiast to Twój indywidualny numer identyfikacyjny, który posłuży m.in. do zalogowania się do Mój E.ON Do jednego numeru Partnera handlowego może być przypisanych wiele Kont umów.
 2. Tu znajdziesz nasze dane kontaktowe: adres do korespondencji, na który należy wysyłać pisma i wnioski, numer infolinii czynny całą dobę, e-mail, adres strony internetowej oraz Mój E.ON.
 3. W tym miejscu znajdziesz komunikat o ewentualnej kwocie zadłużenia. Zadłużenie nie jest dodawane do bieżącej należności, należy je spłacić oddzielnie.
 4. W tej tabeli znajdziesz najważniejsze informacje o rozliczeniu za dany okres. Wartość prognozowana to suma Prognoz zużycia, które zostały wystawione w poprzednim okresie rozliczeniowym, w oparciu o historię zużycia energii elektrycznej. Tabela zawiera również informacje o koszcie faktycznego poboru energii wraz z opłatami stałymi. Pod tabelą znajduje się informacja o niedopłacie lub nadpłacie. Wynik rozliczenia jest uwzględniany w Prognozie zużycia na kolejny okres.
 5. W tabeli znajdziesz informacje o prognozach na wyszczególniony okres rozliczeniowy. Zapoznaj się z osią czasu, która pomoże Ci zrozumieć, na czym polega 6-miesieczny cykl rozliczeniowy.
 6. W tym miejscu znajdziesz ważne informacje o terminach i kwotach kolejnych płatności.
 7. Na ten rachunek wpłacaj należności dotyczące tego lokalu. Jeśli posiadasz kilka lokali, każdy z nich może mieć oddzielny numer rachunku.
rachunek za prąd eon

Druga strona, co zawiera rachunek za prąd EON:

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące Twojej faktury:

 • zużycie energii elektrycznej w danym okresie,
 • wyliczenie opłat za sprzedaż energii elektrycznej,
 • wyliczenie opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

Ceny i stawki opłat są przykładowe.

 1. W tej tabeli znajdziesz informacje o zużyciu energii elektrycznej, w zależności od taryfy, z jakiej obecnie korzystasz. Zużycie jest wyliczane na podstawie wskazań licznika.
 2. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za sprzedaż energii, którą zużyłeś.
 3. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak została wyliczona opłata za dystrybucję energii elektrycznej, czyli za jej dostarczenie.
 4. To Twoja należność za faktyczne zużycie energii elektrycznej, wraz z jej dystrybucją w wymienionym okresie rozliczeniowym.
Zmniejsz swoje rachunki za prąd dzięki fotowoltaice i pompie ciepła. energiapv.waw.pl zapewnia audyt oraz kompletne instalacje dla twojego domu lub firmy.

ENERGIAPV.WAW.PL

KONTAKT
Tel: +48 600 460 640
mail: kontakt@energiapv.waw.pl
Website: energiapv.waw.pl
 

Warszawa – Marki, 05-270
ul. Małachowskiego 1

Urządzenia fotowoltaiczne marek Longi Solar, JaSolar, FoxESS, Growatt, Ferroli, Hyundai, Panasonic, Daikin, Kasai, Solis, inne.

OFERTA SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Magazyny energii
Dotacje i finansowanie fotowoltaiki

CO OZNACZA SKRÓT PV?
Jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics – pv). Moduły pv czy ogniwa pv oznaczają moduły fotowoltaiczne.